Nghề Ăn Mày thanh toán bằng ứng dụng di động lên ngôi tại Trung Quốc

Trung Quốc đang hướng tới một xã hội không tiền mặt khi đến cả ăn xin giờ đây cũng có thể xin tiền người qua đường thông qua các hình thức thanh toán di động. < p align=”center”>Người ăn xin ở Trung Quốc dùng thanh toán qua di động. Các nền tảng thanh toán trên […]