Những điểm nóng trên bản đồ an ninh mạng Việt Nam

Đứng thứ 2 thế giới về mã độc tấn công các hệ thống máy tính và đứng thứ 14 trên thế giới về mã độc tấn công qua đường Internet, Việt Nam là điểm nóng về bảo mật trên thế giới. Nguy cơ bị tấn công hàng đầu Cụ thể, theo công bố của Kaspersky […]